Đời Sống

Savior Complex – Tâm lý vị cứu tinh: Cứu giúp hay lợi dụng?

Savior complex (tâm lý vị cứu tinh) là một trạng thái tâm lý mà một người liên tục muốn giúp đỡ người khác, thường bất chấp nhu cầu và mong

Mẫu văn khấn mùng 1 tháng 2 âm lịch

Vào ngày mùng 1 hàng tháng, các gia đình Việt thường chuẩn bị lễ vật cúng thần linh và tổ tiên để bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính.